Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

GÓI CƯỚC VINAPHONE TRẢ SAU DÀNH CHO DOANH NGHIỆP TẠI TPHCM NĂM 2015

I - GÓI CƯỚC VINAPHONE TRẢ SAU CỦA DOANH NGHIỆP CHỈ MIỄN PHÍ SỐ PHÚT GỌI:

1-GÓI DN101 = 150.000 đ/tháng (Đã bao gồm thuê bao)

Thời gian gọi: Miễn phí tổng cộng 300 phút cho tất cả các mạng trong nước. Miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi đến thuê bao Vinaphone. 

2- GÓI DN145 = 194.000 đ/tháng (Đã bao gồm thuê bao)

Thời gian gọi: Miễn phí tổng cộng 1500 phút cho 03 mạng: Mobiphone, Vinaphone, và điện thoại VNPT cố định trên toàn quốc. Miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi đến thuê bao Vinaphone. 

3- GÓI DN45 = 94.000 đ/tháng (Đã bao gồm thuê bao)

Thời gian gọi: Miễn phí tổng cộng 1500 phút cho nội mạng: Vinaphone, và điện thoại VNPT cố định trên toàn quốc. Miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi đến thuê bao Vinaphone. 

II -GÓI CƯỚC VINAPHONE TRẢ SAU CỦA DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ PHÚT GỌI, DATA 3G, SMS:

1- Gói VIP289 = 338.000 đ/tháng (Đã bao gồm thuê bao)
- Số phút gọi: Miễn phí tổng cộng 500 phút/tháng gọi cho tất cả các mạng trong nước. Miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi đến thuê bao Vinaphone. 

- SMS: Miễn phí 500 tin nhắn SMS đến tất cả các mạng trong nước.

- DATA: Truy cập internet lưu lượng tốc độ cao: được tặng 3GB tốc độ cao, không giới hạn truy cập internet/tháng.

2- Gói VIP179 = 228.000 đ/tháng (Đã bao gồm thuê bao)

- Số phút gọi: Miễn phí tổng cộng 300 phút/tháng gọi cho tất cả các mạng trong nước. Miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi đến thuê bao Vinaphone.

- SMS: Miễn phí 300 tin nhắn SMS đến tất cả các mạng trong nước.

- DATA: Truy cập internet lưu lượng tốc độ cao: được tặng 3GB tốc độ cao, không giới hạn truy cập internet/tháng.

3- Gói VIP169 = 218.000 đ/tháng (Đã bao gồm thuê bao )

- Số phút gọi: Miễn phí tổng cộng 1500 phút/tháng gọi cho 03 mạng: Mobiphone, Vinaphone và điện thoại cố định VNPT trên toàn quốc. Miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi đến thuê bao Vinaphone.

- SMS: Không miễn phí tin nhắn.

- DATA: Truy cập internet không giới hạn, được tặng 600 MB tốc độ cao/tháng.

4- Gói VIP119 = 168.000 đ/tháng. (Đã bao gồm thuê bao)

- Số phút gọi: Miễn phí tổng cộng 1500 phút/tháng gọi cho nội mạng: Vinaphone và điện thoại cố định VNPT trên toàn quốc. Miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi đến thuê bao Vinaphone.

- SMS: Miễn phí 300 tin nhắn SMS cho nội mạng Vinaphone.

- DATA: Truy cập internet không giới hạn, được tặng 1.2 GB tốc độ cao/tháng.

5- Gói VIP99 = 148.000 đ/tháng (Đã bao gồm thuê bao)

- Số phút gọi: Miễn phí tổng cộng 1500 phút/tháng gọi cho 03 mạng: Mobiphone, Vinaphone và điện thoại cố định VNPT trên toàn quốc. Miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi đến thuê bao Vinaphone.


- SMS: Được Miễn phí 300 tin nhắn SMS nội mạng Vinaphone

- DATA: Truy cập internet không giới hạn, được tặng 600 MB tốc độ cao/tháng.Chat Zalo
Chat Facebook