Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

SIM VINAPHONE TRẢ SAU MIỄN PHÍ 10 PHÚT CHO CÁ NHÂN

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI SIM VINAPHONE TRẢ SAU MIỄN PHÍ 10 PHÚT CHO CÁ NHÂN:

1- Gói cước ALO_45: 
- Giá Cước: 94.000 đ/tháng (bao gồm 49.000 thuê bao + VAT)
- Gọi nội mạng Vinaphone và điện thoại bàn cố định VNPT (đầu số 3) trên toàn quốc.
- Thời gian gọi: miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi, tổng số phút miễn phí trong tháng giới hạn 1000 phút/tháng.
- Thời gian khuyến mãi: 18 tháng.

2- Gói cước ALO_65:
- Giá Cước: 114.000 đ/tháng (bao gồm 49.000 thuê bao + VAT)
- Gọi nội mạng Vinaphone và điện thoại bàn cố định VNPT (đầu số 3) trên toàn quốc.
- Thời gian gọi: miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi, tổng số phút miễn phí trong tháng giới hạn 1500 phút/tháng.
- Thời gian khuyến mãi: 18 tháng.

3- Gói cước ALO_145: 
- Giá Cước: 194.000 đ/tháng (bao gồm 49.000 thuê bao + VAT)
- Gọi nội mạng Vinaphone, mạng Mobiphone,  và điện thoại bàn cố định VNPT (đầu số 3) trên toàn quốc.
- Thời gian gọi: miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi, tổng số phút miễn phí trong tháng giới hạn 700 phút/tháng.
- Thời gian khuyến mãi: 18 tháng.

4/.Gói cước ALO_135
- Giá Cước:184.000 đ/tháng (bao gồm 49.000 thuê bao + VAT)
- Gọi tất cả các mạng trong nước.
- Thời gian gọi: miễn phí 10 phút đầu tiên mỗi cuộc gọi, tổng số phút miễn phí trong tháng giới hạn 300 phút/tháng.
- Thời gian khuyến mãi: 18 tháng.

Chat Zalo
Chat Facebook