Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

Sim vinaphone trả sau số đẹp ngày 16-01-2017

Cập nhệt Sim vinaphone trả sau số đẹp.
Sim vina gọi miễn phí 10 phút
Có list số thường 60k phí hòa mạng
Liên hệ hotline 0917019898 để chọn số và đăng ký
1
0947888841
500,000 đ
2
0914982266
200,000 đ
3
0911541616
200,000 đ
4
0911432626
200,000 đ
5
0918570088
200,000 đ
6
0916731133
200,000 đ
7
0916871133
200,000 đ
8
0911801313
200,000 đ
9
0911671155
200,000 đ
10
0946864878
200,000 đ
11
0911113390
250,000 đ


Thứ Ba, 14 tháng 2, 2017

Sim vinaphone trả sau số đẹp ngày 14-02-2017

Update list Sim vinaphone trả sau số đẹp.
Sim vina gọi miễn phí 10 phút
Có list số thường 60k phí hòa mạng
Liên hệ hotline 0917019898 để chọn số và đăng ký
1
0911110757
200,000 đ
2
0916069869
500,000 đ
3
0918880737
200,000 đ
4
0911113390
200,000 đ
5
0918886167
200,000 đ
6
0913332287
200,000 đ
7
0918168877
200,000 đ
8
0915548877
200,000 đ
9
0913012023
200,000 đ
10
01297707979
500,000 đ
11
01299537979
500,000 đ
12
01292277979
500,000 đ
13
01274838686
500,000 đ
14
01232208686
500,000 đ
15
01235508686
500,000 đ
16
01257716868
500,000 đ

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Sim vinaphone trả sau số đẹp ngày 13-02-2017

Giới thiệu Sim vinaphone trả sau số đẹp.
Sim được đăng ký gói cước vina miễn phí 10 phút
Có list số thường 60k phí hòa mạng
Liên hệ hotline 0917019898 để chọn số và đăng ký
1
0918570088
200,000 đ
2
0919005122
150,000 đ
3
0918700033
150,000 đ
4
0918371313
150,000 đ
5
0911801313
200,000 đ
6
0916271313
150,000 đ
7
0913012023
200,000 đ
8
0913010119
150,000 đ
9
0913018877
200,000 đ
10
0919000322
150,000 đ
11
0916871133
200,000 đ
12
0918880737
150,000 đ
13
0943211444
150,000 đ
14
0947933444
150,000 đ
15
0916731133
200,000 đ
16
0917269769
400,000 đ

 Chọn thêm sim vina trả sau